Suomalaiset ja venäläiset naisyrittäjät startup-ekosysteemeissä

Naistenpäiväruusuja

Tutkimme yhdessä venäläisen kollegani Dinara Orlovan kanssa Haaga-Helian Business Innovation Conferenceen 2020, mitä on kirjoitettu naisyrittäjistä startup-ekosysteemeissä. Ensinnäkin yrittäjyyttä on alettu tutkia aktiivisesti vasta 1970-luvulta, ja ekosysteemien tutkimus on hallinnut tutkimusta vasta vuodesta 2016. Viime aikoihin saakka kaikki tutkimus on lähtenyt olettamuksesta, että kaikki yritykset toimivat kuin ne olisivat miesten johtamia. Naisyrittäjät toimivat kuitenkin toisin startupeissa ja ekosysteemeissä.

 

Startup-ekosysteemit ovat uudehko yrittämisen tapa. Kun aikaisemmin liike-elämässä oli rahoittajat, yrittäjät ja erilaiset toimijat erikseen, ekosysteemissä nämä tekevät töitä yhdessä, jolloin tehokkuus ja joustavuus ovat toista luokkaa kuin aiemmin. Ekosysteemit ovat dynaamisia ja muuttuvat tilanteiden mukaan. Turhat esteet jäävät pois. 

 

Ekosysteemeissä on lisääntyvässä määrin myös naisyrittäjiä. Jos halutaan lisätä yrittäjyyttä yhteiskunnassa, on tärkeää, että naisyrittäjyys lisääntyy. Nykyään vain 30 % yrittäjistä on naisia. Naiset tuovat ekosysteemeihin moninaisuutta ja sosiaalista pääomaa. Naiset eivät välttämättä aina tähtää parhaimpaan kasvuun ja maksimituottoon vaan ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä elämäntapana. Naiset eivät myöskään saa yhtä paljon rahoitusta kuin miehet, koska naisia on vähemmän yrittäjinä. Naissijoittajia ja roolimallejakin on vähemmän kuin miehillä.

 

Jotta saisimme käytännöllisen näkökulman konferenssipaperiimme, haastattelimme sekä suomalaisia että venäläisiä naisyrittäjiä, jotka toimivat startup-ekosysteemeissä. Suomessa arvostetaan ennen kaikkea asiantuntijuutta, ja yhä useammat nuoret naiset ryhtyvät yrittäjiksi. Toki voisi olla enemmän naisbisnesenkeleitä, jotka edistäisivät naisten asiaa. Suomalainen kulttuuri antaa naisille tilaa kehittyä ja kehittää.

 

Venäjällä naisilla on vielä perinteisiä sukupuolirooleja. Venäläiset naiset tuovat tunteita ja sosiaalista pääomaa startup-ekosysteemeihin. He pitävät huolta työntekijöistään. Äitiys vaikeuttaa ja estää yrittäjyyttä. Venäjä on maskuliininen kulttuuri, ja miesten asema on dominoiva. Venäjällä asioidaan mieluiten miesten kanssa, ja he verkostoituvat työn ulkopuolellakin. Myönteistä on, että nuoret naiset ovat alkaneet opiskella esimerkiksi perinteisesti miesten aloja, kuten tekniikkaa. Naisten yrittäjyys ekosysteemeissä onkin selkeässä kasvussa Venäjällä.

 

Haluaisimme jatkaa tutkimusta professori Orlovan kanssa. Suunnittelemme että haemme rahaa ja otamme opiskelijoita mukaan projektiin, jossa voitaisiin tehdä kvantitatiivista tutkimusta molemmissa maissa. Sitä voitaisiin trianguloida sitten laadullisen menetelmin. Meidän mielestämme hanke edistäisi naisyrittäjyyttä ekosysteemeissä molemmissa maissa, ja ehkäpä naisopiskelijat rohkaistuisivat yrittämään. 

 

KTT Reija Anckar on Anckar Stamina Oy:n yrittäjä ja Senior Specialist Haaga-Helia StartUp Schoolissa. 

KTT Dinara Orlova on talousteorian profesori Moskovan finanssiyliopistossa