Osaamiseni mikroyrityksessä

Lupasin kirjoittaa tutkimuksen tekijälle narratiivin siitä, minkälaista osaamista tarvitsen mikroyrityksessäni. Tässä pohdintaa. 

Olen sikäli onnellinen, että minulla on paljon inhimillistä pääomaa. Olen opiskellut paljon, ja minulla on kolme loppututkintoa, joista korkein on kauppatieteiden tohtorin tutkinto. Tutkinnot eivät sinänsä suoraan tuo osaamista, mutta ne ovat kehittäneet ajatteluani siten, että olen jatkuvasti kiinnostunut uudesta, kehittämishaluinen ja kriittinen ajattelussani. En usko mitä tahansa ja ymmärrän sen, että minäkään en osaa enkä voi tietää kaikkea.

 

Työssä olen oppinut paljon. Olen toiminut opettajana pitkään ja kehittänyt korkeakoulutusta myös hallinnon puolella. Päivätyön ohella aloin opiskella yrittäjyyttä, josta väittelin. Menin uusiin naimisiin yrittäjän kanssa. Aloin miettiä yrittäjyyttä, johon monen vaiheen jälkeen päädyin, kun tunnistin tilaisuuden. Jätin hienon päivätyön, josta maksettiin korkea palkka. Otin suuren riskin yli 50-vuotiaana naisena, ja minulle olisi voinut käydä kuinka huonosti tahansa, mutta onnistuin. Olisin katunut lopun ikääni, jos en olisi uskaltanut tehdä muutosta elämässäni. 

 

Yrittäjyydessä tärkeää osaamista on esimerkiksi verkostoituminen. Kaikki työni ovat tulleet verkostojen kautta. Myös avoin mieli ja luova ajattelu auttavat. Olen optimistinen, vaikka välillä hirvittää, kun on hiljaista. Olen resilientti, koska minut on keitetty monissa liemissä. Kokemusta on. En ole silti tunteeton vaan enemmänkin herkkä, minkä takia minun pitää välillä varjella itseäni. 

 

Jatkuva oppiminen, kehittäminen ja tulevaisuusosaaminen ovat tärkeitä taitoja. On pysyttävä ajan hermolla, on se sitten digitaalisten työkalujen käyttämistä tai tulevaisuuden työelämää. Olen iloinen siitä, että havaitsen signaaleja ja osaan ja haluan katsoa tulevaisuuteen. Minulla on myös keinoja tehdä sitä. Se inspiroi minua oikeasti. Jaan tätä inspiraatiotani poikieni, mieheni ja yrittäjätoverieni kanssa, joilta saan tukea ja vastakaikua. 

 

Minun yrittäjyydessäni on tärkeää ihmisosaaminen, kyky ohjata, coachata ja kouluttaa. Se on ikuista nyt ja 10 vuoden päästä. Sitä ei voi mikään kone korjata. Myös kehittäminen on tärkeää, oli se sitten työyhteisöjen kehittämistä tai muuta. On luotettava itseensä ja osaamiseensa. 

 

Talousosaaminenkin on oleellista. On ymmärrettävä tilanteet ja resurssit. Toisaalta olen oivaltanut, että talousasiat ja -laskelmat eivät ole vaikeita vaan käytännöllisiä. Pidän itse kirjaa yrityksen tuloista ja menoista, mikä on järkevää ja taloudellista mikroyrityksessä. Hinnoittelu täytyy opetella. Hyvä keino on kysellä vertaisyrittäjiltä hintoja, jotta ei myy palvelujaan liian halvalla siten, että ei sitten itse jääkään voitolle. Ei saa olla liian vaatimaton. 

 

Yrityksen kasvattaminen on vaikeaa. Ainakaan se ei suunnittelematta tapahdu. Olen vielä tilanteessa, jossa en ole edes skaalannut omaa yritystäni, vaan kehitän sitä bricolage-tyyppisesti. Tartun tilaisuuksiin, joita tulee ja on käsillä, mikä on myös hauskaa. Jos jokin sektori alkaisi vetää, voisin keskittyä siihen. Tällä hetkellä yrityksessäni kehitän työyhteisöjä, valmennan esimiehiä, coachaan ja teen koulutusvientiä. Kehitän Ukrainan ammattilista koulutusta, missä käytän osaamistani koulutusalalta ja johtajakokemustani. Suunnittelen ja toteutan myös yrittäjyysohjelmaa korkeakoulutetuille, missä yhdistyy koulutus- ja yrittäjyysosaamiseni. 

 

Käytän työssäni myös tutkimusosaamista, sillä toisinaan edelleen tutkin, vaikka se on sivutoimista. Tutkiessani koen euforiaa. Tutkimus mahdollistaa toisinaan apurahojen saamisen. Olen liittoutunut ja tutkin välillä yhderssä minua nuoremman moskovalaisen naisprofessorin kanssa. Hän on ystäväni. Tähän ja koulutusvientiin liittyy kansainvälisyysosaaminen. Urani on ollut pitkään myös kansainvälinen. 

 

Myyntityö on vaikeaa. Kylmäsoitot ovat kamalia. Myönteistä on, että osaan sanoittaa osaamistani ja kiteyttää sitä. Osaan kieliä ja osaan viestiä monipuolisesti – myös sosiaalisessa mediassa, jossa henkilöbrändiäkin rakennetaan. Silti välillä huomaan, että koskaan ei ole valmis. Kriittiset kommentit kannustavat parempaan viestintään niin suullisesti kuin kirjallisesti. Onkin oiva taito osata käsitellä kritiikkiä ja osata myös sitä antaa. Kun tulee erimielisyyksiä, sinnikkyys ja jämäkkyys ovat laitaa. 

 

Eettisyys on kaiken perusta. On pystyttävä katsomaan peiliin joka aamu. On toimittava kestävästi. Tosin omassa yrityksessäni toimiala on konsultointi ja coachaaminen, ja siinä on merkityksellistä työskennellä siten, että maailma muuttuisi paremmaksi. Itse on oltava elävä esimerkki siitä. Tee niin kuin opetat.

 

Kaiken kaikkiaan yrittäjyys on vaarallista elää mutta inspiroivaa. Vapauskin huumaa. Aina kun tuntuu raskaalta ja alkaa todella epäillä, jotain hienoa tapahtuu. Tulee puhelinsoitto tai yhteydenotto, että minua tarvitaan. Ja minähän autan. Yritän palvella parhaani mukaan. Kun antaa, myös saa.