Voimaa työelämään ratkaisukeskeisen lyhytterapian keinoin

Anckar Stamina Oy ottaa vastaan tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian avulla tutkitaan tilanne ja kuunnellaan asiakasta, sillä asiakkaalla on usein ratkaisut oman elämän tai työtilanteen parantamiseen. Hän ei vain tiedosta niitä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei kaiva menneitä vaan keskittyy tarkastelemaan asiakkaan nykyhetken haasteita ja sitä, miten pienin askelin päästään eteenpäin ja aletaan voida paremmin. Kaikki tämä edistää toimintakykyä, jos siihen on voimavaroja. 

Ratkaisukeskeisyydessä löydetään uusia näkökulmia ja arvioidaan, mikä voisi auttaa. Ratkaisukeskeisessä voi käydä kerran tai sitten kauemminkin. Ei ole mitään sääntöä. Kaikki eivät tarvitse pitkää terapiaa vaan riittää se, että tehdään interventio, kun tilanne on päällä. Silloin psykoterapeutit voivat keskittyä vaativiin tapauksiin.  Jos on pitkän terapian tarve, ratkaisukeskeinen lyhytterapia on hyvä ensiapu, kun odotellaan pääsyä psykoterapiaan.