Osaaminen ja sen johtaminen

Työelämässä ja koulumaailmassa keskitytään nykyisin osaamiseen ja oppimiseen. Pelkkiä tuloksia tai suorituksia painottava toimintatapa on osaamispohjaisen toiminnan vastakohta. Silloin ei välitetä siitä, oppiiko ja osaako työntekijä tai opiskelija. 

 

Osaaminen on valttia työmarkkinoilla. Voi olla muodollisesti pätevä osaamatta ja päinvastoin. Parasta on, jos osaa ja on pätevä muodollisestikin. 

 

Osaamista on monenlaista, substanssiosaamista eli alakohtaista ja yleistä osaamista, kuten palveluasenne, projektitaidot tai arkiluovuus ja nokkeluus. Kaikkea voi harjoitella ja oppia.

 

Yrityksissä ja yhteisöissä on sopeuduttava ja ennakoitava muutosta myös sen osaamisen kannalta. Yrityksillä on yleensä strategia, jota tehdään ennakoiden tulevaa ja pohtien omia vahvuuksia, mahdollisuuksia ja erikoisuuksia aikaisemmin, nyt ja tulevaisuudessa. Tiedän kokemuksesta, että hyvä strategia ohjaa toimintaa ja tuottaa tulosta.

 

Kun tuntee ja ymmärtää selkeän strategian, on sitä helppoa alkaa noudattaa. Vaikeampaa on kuitenkin johtaa osaamista strategisesti. Pitää kartoittaa, mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, kun maailma ja tehtävät muuttuvat. On analysoitava, mikä on oma ja henkilöstön osaaminen nyt ja mikä sen pitäisi olla viiden tai kymmenen vuoden päästä. On otettava huomioon se, että suuret ikäluokat jäävät vähitellen pois työelämästä ja paljon osaamista lähtee ja toisaalta uutta työtä jää jäljelle.

 

Miten tätä sitten hoitaa strategisesti? Asialle on annettava aikaa ja huomiota, kuten kaikelle kehittämiselle. Ei voi olla koko ajan operatiivinen ja tuottava.

 

On käytävä strategia läpi ja sitä myötäillen ennakoitava ja kartoitettava henkilöstön osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Olisi hyvä, jos henkilöstön kanssa käytäisiin läpi osaamisia ja tulevaisuutta ja annettaisiin sen ottaa kantaa ja arvioida ja myös ehdottaa toimenpiteitä. Se olisi osallistavaa ja läpinäkyvää.

 

Sitten on pohdittava, miten saavutetaan tulevaisuuden strateginen osaaminen. On varmaankin yhteisiä osaamistavoitteita ja toimintatapoja, jotka koko organisaation on saavutettava. Tavoitteet on lausuttava auki ja jäsenneltävä pieniksi palasiksi, ja yhdessä voidaan opiskella, keskustella, harjoitella, arvioida ja keskittyä. 

 

On tuhansia keinoja kouluttaa henkilöstöä ja voimaannuttaa sitä muutokseen: kurssit, koulutukset, opinnot, konferenssit, matkat, benchmarkkaus, havainnointi, sisäiset vaihdot. Kun mahdollista, on rekrytoitava tulevaisuuden osaajia ketään asiattomasti syrjimättä. 

 

Mitä sinä tiedät asiasta?