Osaaminen ja oppiminen yritystoiminnassa

On mielenkiintoista, että meillä kaikilla on ainutlaatuinen osaamisen pääoma. Kun siihen rakennetaan lisää oppimisen kautta, syntyy uutta.


Minulla on koko ikäni kertynyttä osaamista. Koska olen ollut monissa tilanteissa ja kokenut kaikenlaista, pystyn toimimaan ripeästi osaamisen avulla. Siksi onkin tarpeellista havainnoida ryhmissä, kuka osaa mitäkin ja millä tavalla. Osaajia ei tarvitse ohjeistaa, mutta oppijoita tulee kannustaa, tukea ja ymmärtää, jos tahti on hitaampi.


Yhteistyössä voidaan erilaisia vahvuuksia hyödyntää. Liiketoiminta on kuitenkin dynaamista ja muuttuvaa, varsinkin pandemian aikaan. Jotta yritys pysyy hengissä, on kehityttävä. Mielestäni kehittäminen, johtaminen ja oppiminen sivuavat vahvasti toisiaan. Uutta luotaessa opitaan yhdessä. 


Kukaan ei ole tyhjä taulu (tabula rasa), ja opimme vanhan pohjalta ponnistaen. Oppimisella ja kehittymisellä ei ole rajaa, vaan aina oppii. Opimme yhdessä, mikä on hedelmällistä. Opimme toisiltamme, jos huomaamme arvostaa toisia. 


Oppiminen vaatii silmien avaamista uudelle ja nöyryyttä uuden edessä. On luovuttava kaikkitietävyyden taakasta ja suotava mahdollisuus, joka palkitsee.