Monimuotoisuuden johtaminen (engl. diversity management)

Globalisaatio ja teknologia ovat muuttaneet työyhteisöjä. Enää ei ole staattista yksikielistä ja -kulttuurista työyhteisöä, jossa on selkeät hierarkiat ja käytänteet. Nyt informaatiota tulee joka puolelta ja ihmiset vaihtavat työpaikkaa tai tekevät toisinaan muutakin kuin työskentelevät. Ei ole yhteinäiskulttuuria samalla tavoin kuin ennen. 

 

Tiimi saattaa koostua eri-ikäisistä ja erikulttuurisista ihmisistä. Silloin on viisasta sopia yhdessä yrityksen tai organisaation strategiaan peilaten tiimin toimintatavoista eli siitä, miten toimitaan sen lisäksi, että tulee olla selvä, mitä tehdään. 

 

Kun työskentelin korkeakoulukampuksella, jossa oli yli 60 kansallisuutta, opiskelijaryhmien kanssa käytiin keskusteluja, miten työskennellään yhdessä. Luotiin code of conduct, käytännesäännöt. Vaikka säännöt ovat yksinkertaisia, ei niitä ole aina helppoa noudattaa. 

 

Käytännesäännöt vaativat keskustelua. Mietitään vaikka sinisen meren strategian mukaan, mitä halutaan enemmän, mitä vähemmän, mikä lopetetaan ja mikä luodaan. Tulokset olivat hienoja: tullaan ajoissa, halutaan lisää teoriaa, lisää substanssia, kunnioitetaan toisia, ei puhuta pahaa selän takana, annettaan palautetta ja otetaan sitä vastaan, otetaan vastuu, ei harjoiteta uskontoja, puhutaan ainoastaan englantia. Käytännesääntöjä tulee seurata, jotta ne eivät unohdu. Sekin on laatutyötä. 

 

Jos tiimit ovat virtuaalisia, on tehtävä sama code of conduct. Online-maailmassa tämä on vielä tärkeämpää, kun ei olla kasvokkain. Pitää viestiä säännöllisesti sovitusti. Alustoja on monenlaisia, ja parhaimmat aktivoivat. Kaiken ei tarvitse tapahtua reaaliajassa, vaan alustalle voi tallentaa erilaisia dokumentteja ja kuvamateriaalia. 

 

Kaikessa johtamisessa on hyvä noudattaa tilannejohtamista SLII, jonka on kehittänyt The Ken Blanchard Companies. Se tarkoittaa, että alkajia ja jo vähän edistyneitä on johdettava enemmän ja heidän kanssaan on keskusteltava. Aloittajat ovat usein innokkaita mutta eivät osaa. Edistyneet osaavat vähän, mutta pienet epäonnistumiset saattavat tuottaa takapakkia, jonka ei saisi antaa lannistaa. Osaajat ovat yleensä tasapainossa mutta vielä epävarmoja. Heidän tulee antaa kehittyä, ja heitä pitää kannustaa. Konkarit pystyvät jo itsenäiseen työhön ja ratkaisuihin, mutta heitäkään ei pidä hylätä, vaikka he pärjäävät. 

 

Moninaisuuden johtaminen vaatii silmää, läsnäoloa, keskustelua ja dokumentointia. Sovitaan mitä tehdään, ja tehdään mitä sovitaan. Kehitetään, tähdätään tuloksiiin, mitataan. Annetaan ja otetaan vastaan palautetta. Annetaan aikaa ja tehdään joskus jotain kivaa.