Stamina för ledarskap

Situationsanpassat ledarskap SLII® av Blanchard samt övrig träning – nu även på  svenska!

Förmannen har olika arbetstagare vars styrkor och utvecklingsobjekt samt – möjligheter kan identifieras med hjälp av situationsanpassat ledarskap. Då kan man leda arbetstagare på olika sätt i varierande situationer så att förmannen tar i beaktande arbetstagarens behov och utvecklingsmål.

Situationsanpassat ledarskap är nyttigt eftersom förmannen får verktyg för att diagnostisera arbetstagarens utvecklingsfas och engagemang. Då kan förmannen agera meningsfullt och resultatinriktat i olika situationer.

Situationsanpassat ledarskap ger färdigheter att kommunicera samt skapa ett gemensamt språk och gemensamma mål mellan förmannen och arbetstagarna. Var och en blir sedd och behandlad enligt egen situation.

Att gå på coaching av Situationsanpassat ledarskap är en utfärd och erfarenhet där förmannen är i centrum av allt. En unik del av utbildningen är webbmaterialet för anställda. Då blir arbetstagarna också insatta i metoden. På det sättet kan till och med 21 personer delta för priset av en.

Situational Leadership II, SLII®, är världens mest undersökta, berömda och använda ledarskapsmodell. Den är utvecklad av The Ken Blanchard Companies som år efter år är bland de 20 bästa coachingföretagen i USA.

Innehållet av coaching

Den situationsanpassade ledarskapsträningen tar två dagar. Den kan förverkligas som närundervisning, i flerform eller helt virtuellt.

Förmannen är i centrum av tränin. Till och med 21 personer kan delta på en gång och det omfattande webbmaterialet stöder då när det passar och behövs.
Träningen lämpar sig för den högsta ledningen samt mellanledningen. Man lär sig om sig själv och sin egen självstyrning. Det finns fyra delar i träningen

Del 1: Orientering

Situationsanpassad ledarskapsträning inleds virtuellt några dagar före närundervisningsdagarna. Förmannen bekantar sig med Situationsledarskap och SMART-målen. Han gör konditionstestet för ledarskap och självutvärderingen LBAII®:n, som redogör för styrkor och utvecklingsbehov.

Del 2: Inlärning

Den första närundervisningsdagen är en resa till modellen Situationsledarskap och de tre kunskaperna av en situationsledare. Resan fortsätter med hjälp av en SLX-film som berättar vad kan gå fel i ledarskap och hur få allt funka igen. 


Del 3: Övningar

Under den andra närundervisningsdagen får förmannen verktyg så att hen kan föra Situationsledarskapet i praktiken. Med hjälp av övningar som baserar sig på verkliga situationer får förmannen leva sig in att vara en situationsledare och öva nya kunskaper samt hjälpa andra att lära sig. SLX-filmen slutar och förmannen får bemöta nya utmaningar. När närdagen tar slut, förmannen vet att hen är på väg mot det bästa ledarskapet.

Del 4: Att tillämpa

Förmannen får med sig ett välplanerat och effektivt webbmaterial. Det innehåller videon, verktyg, självutvärderingar samt spel med vilka förmannen behärskar sin egen utveckling och fäster de nya kunskaperna i vardagen. För arbetstagarna får hen webbmaterialet som hjälper dem att få en klar bild av Situationsledarskap samt skapa gemensamma förväntningar för det bästa möjliga ledarskapet.

Anckar Stamina kan erbjuda alla träningarna av The Ken Blanchard Companies.