Anckar Stamina

Reija Anckar

Reija Anckar har fungerat som direktör för utbildningsprogrammen i företagsekonomi, turism, försäljning och visuell marknadsföring samt Aviation Business vid Haaga-Helia i Borgå och ansvarat för ett högskolecampus, dess utveckling, kommunikation och marknadsföring. I sitt arbete har Reija Anckar fungerat som förman för stora team, förnyat organisationer, skapat moderna utbildningskoncept samt exporterat utbildning utomlands.

Som företagare i Nådendal gör Reija Anckar business coaching och utbildar arbetslivskunskaper. Hon praktiserar för att bli en certifierad lösningsfokuserad kortterapeut. Reija Anckar är också anställd som forskare av Haaga-Helia yrkeslärarhögskola där hon deltar i olika projekt som ofta är internationella. 

Reija Anckar är ekonomie doktor och hon har disputerat inom ämnet företagande. Hon är också eMBA inom ledning av tjänster och filosofie magister. Hon har avlagt yrkeslärarens pedagogiska studier samt examen inom utbildningsförvaltning. Hon är Certified Business Coach och studerar till certifierad lösningsfokuserad kortterapeut vid Lyhytterapiainstituutti. Reija Anckar arbetar på svenska, finska, engelska och ryska.