Anckar Stamina

Reija Anckar

ED, FM, eMBA Reija Anckar har fungerat som direktör för utbildningsprogrammen i företagsekonomi, turism, försäljning och visuell marknadsföring samt Aviation Business och ansvarat för ett högskolecampus, dess utveckling, kommunikation och marknadsföring. I sitt arbete har Reija Anckar fungerat som förman för stora team, förnyat organisationer, skapat moderna utbildningskoncept samt exporterat utbildning utomlands.

Reija Anckar blev filosofie magister vid Universitetet i Åbo och studerade finska språket, ryska språket och litteraturen (Åbo Akademi) samt kommunikation. Senare studerade hon vuxenpedagogik, fick den pedagogiska lärarkompetensen samt tog examen i undervisningsförvaltning. Hon disputerade vid Handelshögskolan vid Universitetet i Jyväskylä. Huvudämnet var företagande. Hon har publicerat flera konferenspapper och recensioner inom företagande, digitalt företagande, invandrarföretagande, narrativ forskning, försäljning, service, regionutveckling samt antecipering av utbildning.

Reija Anckars certifierade specialkunskaper är business coaching, ledarskap, utveckling och export av utbildning, lärarutbildning, företagande, kommunikation och språk. Hon arbetar på finska, svenska, engelska och ryska.