Stamina för ledarskap

Anckar Stamina utvecklar de interna processerna när företaget ändras och det inte finns tilltäckligt med egna resurser. Anckar Stamina kan också förbättra ledarskap, arbetsklimat, resultat och service genom att använda sig av nuvarande resurser och göra smärre ändringar. 

The Ken Blanchard Companies har undersökt i förmannarbete och ledarskap i decennier och utvecklat testade och fungerande koncept för förmansträningar. Anckar Stamina Ab är en certifierad Blanchardtränare. Företaget erbjuder alla Blanchardträningar. Blanchard är den 11 mest kända ledarskapstränare i världen.

Stamina i lösningsfokuserad kortterapi

Anckar Stamina tar emot människor som behöver stöd. I lösningsfokuserad kortterapi lyssnar man på klienten och kollar läget. Kunden har ofta lösningar för sin egen situation men hen är bara inte medveten om detta. 

Lösningfokuserad kortterapi gräver inte gamla saker utan fokuserar på aktuella utmaningar. Med hjälp av terapin kan kunden ta små steg framåt och börja må bättre. Allt detta understöder verksamhetsförmåga om det bara finns resurser.

I lösningsfokuserad kortterapi finner man nya synvinklar och utvärderar vad som kunde hjälpa. Kortterapin är på det sättet flexibel att kunden kan besöka terapeuten en eller flera gånger. Det finns inga regler för detta. Alla behöver ju inte någon lång terapi utan det räcker att man gör någon form av intervention när det är utmanande. Då kan psykoterapeuter koncentrera sig på krävande fall. Om kunde behöver en lång terapi är lösningsfokuserad kortterapi en bra första hjälp när man väntar på att inleda psykoterapi.


Stamina genom Business Coaching

När arbetstagaren eller företagaren grubblar på någonting kan Business Coaching hjälpa att disponera tankarna. Business Coaching är en utforskad metod som International Coach Federtationin (ICF) har ackrediterat. Metoden utbildas på Business Coaching Institute i Finland. Business  coaching gör att kunden finner nya tänkesätt. Business coaching bygger på styrkor och är lösningsorienterat. Under coachingprocessen skapas medvetenhet, planeras verksamhet, sättes mål och kontrolleras avancemang och tas ansvar. I bästa fall är Business Coaching en del av Talent Management processen av företag och ökar på individens karriärkapital. Anckar Stamina erbjuder Business Coach service på svenska, finska och engelska.