Stamina för kommunikations- och kulturtjänster

Det är sällsynt att någon kan svenska eller ryska nuförtiden. Anckar Stamina hjälper - här är er gyllene chans!


Utbildning i svenska språket med kommunikation

Många kunder och den nordiska verksamhetsmiljön förutsätter professionellt kunnande i svenska. Anckar Stamina erbjuder utbildning och t.ex. diskussionslektioner i svenska. Det är en enorm fördel att kunna tala och skriva på svenska och kontakten blir närmare genast när man har ett gemensamt språk. Anckar Stamina har utmärkta insikter i svenska, i synnerhet affärssvenska.

Rysslandskunnande

I Ryssland är kontakterna samt kännedomen av verksamhetsmiljön och språket en nyckel till affärsverksamhet. Anckar Stamina står till tjänst när företaget ska agera på den ryska marknaden eftersom den ryska erfarenheten är lång och djup. Anckar Stamina erbjuder också utbildning i ryska vid behov.