Stamina för interna processer

När verksamhetsmiljön ändras och företaget utvecklas är ändringarna logiska konsekvenser. Anckar Stamina hjälper till när företagets interna processer ska planeras, utvecklas och revideras när de egna resurserna inte räcker till eller när det på grund av roller är det svårt. Anckar Stamina stöder ledning av omvandling och kommunikation.