Mitä sinulle on eettisyys?

Sana etiikka on peräisin kreikan kielestä (ethikos = siveellinen mielen laatu ja ethos = yhteisesti omaksuttu tapa). Etiikka on pohdittu näkemys siitä, mikä on oikein ja väärin. Moraali taas on ihmisen käsitys oikeasta tai väärästä.


Minulle kuten monelle suomalaiselle eettisyys on rehellisyyttä. Esimerkiksi yrittäjänä huolehdin maksuista ja veroista enkä huijaa. En laskuta enempää kuin olen tehnyt ja pyrin toimimaan läpinäkyvästi. En lähde suhmuroimaan harmaille alueille. Kohtelen kumppaneita ja asiakkaita arvostavasti enkä paljasta toisten asioita, jotka on minulle uskottu. Jos olen eri mieltä, sanon sen suoraan enkä juonittele selän takana.


Eettisyys on myös oikeudenmukaisuutta. Yksinyrittäjänä on helppo olla oikeudenmukainen itseään kohtaan. Lähijohtajana toimiessani pohdin monesti sitä, kohtelinko tiiminjäseniä yhdenvertaisesti. Kun olin töissä isossa koulutusorganisaatiossa, korostettiin sitä, että toimintatapojen tulisi olla yhteneväisiä läpi talon. Olen työskennellyt yhteisöissä, joissa on lähes sata eri kansallisuutta. Rasismia ei voi hyväksyä millään muotoa: Kun on erimaalaisten kanssa läheisesti tekemisissä, vahvistuu vain käsitys siitä, että me kaikki olemme vain ihmisiä. Monikulttuurisissa organisaatioissa onkin hyvä sopia toimintaperiaatteista, miten yhdessä työskennellään. 


Eettisyyteen liittyvät viisaus ja kohtuullisuus kulkevat käsi kädessä. Viisas antaa olla, kun menee kohtuuttomaksi. Voi sanoutua irti toiminnasta, joka on itselle tai muille vahingollista. Viisautta on myös laatia sopimuksia tärkeistä asioista, jotta ei tarvitse humalassa muistella, miten oikein oli asioiden laita. Viisautta on olla humaani ja pohtia maailmanmenoa avarakatseisesti ja ymmärtävästi. Viisas tajuaa, että itsekin tekee virheitä ja ei tarvitse olla täydellinen. Tarpeeksi hyvä riittää. 


Minkälaisia ajatuksia sinulla on eettisyydestä? Luen mielelläni.